EREDMÉNY

Végleges eredmény

Eredmény

Dossziék kiválogatásának eredménye

Menedzsmenttervek:

Fülöp Enikő

Dr. Konrád Judith

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 FELHÍVÁS

 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Adminisztratív Tanácsa, az egészségügyi miniszter 1520/2016-os számú rendelete alapján és a Hargita Megye Tanácsa 1409/2018-as számú elnöki rendelkezésével jóváhagyott kórházmenedzseri versenyvizsga megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat értelmében,

jelen felhívás közzététele és a 2019.03.07. közötti időszakban versenyvizsgát szervez magánszemélyek számára a kórház menedzseri állásának betöltése végett.

 

A versenyvizsga helyszíne: a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Könyvtárterme, Csíkszereda, Dr. Dénes László utca 2. szám, Hargita megye.

 

A versenyvizsga két szakaszban zajlik, az alábbiak szerint:

 1. a) a pályázó által a versenyvizsga-kiírásban meghatározott feltételek teljesítésének ellenőrzése – kizáró jellegű szakasz;
 2. b) a menedzsmentterv nyilvános bemutatása és kiértékelése, melyre a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Könyvtártermében 2019. 02.28-án11:00 órától kerül sor.

 

A versenyvizsgán azok a magánszemélyek vehetnek részt, akik egyidejűleg teljesítik az alábbi feltételeket:

 1. a) beszélik a román nyelvet és írásban is tudnak román nyelven kommunikálni;
 2. b) orvosi, gazdasági-pénzügyi vagy jogi felsőoktatási intézmény végzősei;
 3. c) az Egészségügyi Minisztérium által elismert és az egészségügyi miniszter rendelete által meghatározott menedzsment vagy egészségügyi menedzsment továbbképző tanfolyamok végzősei, vagy egészségügyi menedzsment, adminisztratív, gazdasági mesteri, doktori diplomával, szakképesítéssel vagy tanúsítvánnyal rendelkeznek, amelyet akkreditált felsőoktatási intézményben szereztek, a törvény értelmében;
 4. d) legalább 2 év, hosszú távú egyetemi végzettséget igénylő szakmai tapasztalatuk van;
 5. e) nem ítélték el szándékosan elkövetett bűncselekmény elkövetéséért, kivéve, ha rehabilitálták;
 6. f) egészségügyi szempontból alkalmasak az állás betöltésére (fizikailag és neuropszichiátriailag);
 7. g) nem érték el a törvény szerinti nyugdíjkorhatárt;
 8. h) nem tagjai a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Adminisztratív Tanácsának.

 

A pályázati/jelentkezési iratcsomót zárt borítékban a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház székhelyén, az iktatóba kell benyújtani a felhívás közzététele és a 2019.02.18. közötti időszakban, munkanapokon (hétfő–péntek) 8–14 óra között, a kórháznak és a versenybizottság elnökének címzett szándéknyilatkozat kíséretében, amelyet ott iktatnak.

Kérjük, a zárt borítékon tüntessék fel a következőket: „Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcției de manager - persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc. Plicul va fi desfăcut în plenul Comisiei de concurs, de către secretar, care va încheia un proces-verbal cu această ocazie”.

 

A pályázati/jelentkezési iratcsomónak elsősorban a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

 1. a) a versenyvizsgára való beiratkozási kérést, megjelölve a megpályázott állást;
 2. b) az érvényes személyi igazolvány hitelesített másolatát;
 3. c) az egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma hitelesített másolatát;
 4. d) a versenyvizsga megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat 1. cikkelye (1) bekezdésének c) pontja szerint, esetenként, az igazoló dokumentumok hitelesített másolatát, a törvény értelmében;
 5. e) önéletrajzot;
 6. f) az igazolást, amely tanúsítja a hosszú távú egyetemi tanulmányi végzettséget igénylő állásokban letöltött munkaidőt vagy a munkakönyv hitelesített másolatát;
 7. g) az erkölcsi bizonyítványt vagy a jelölt belegyezését, hogy az újraközölt és utólagosan módosított 290/2004-es számú törvény szerint a vizsgáztató bizottság kikérhesse azt;
 8. h) az igazolást arról, hogy orvosilag, fizikailag és mentálisan is alkalmas az állásra;
 9. i) a saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy 1989 előtt nem működött együtt a titkosszolgálattal;
 10. j) az esetleges névváltoztatási dokumentumok hitelesített másolatát (házassági bizonyítvány stb.);
 11. k) a jelölt által elkészített menedzsmenttervet;
 12. l) a saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy a menedzsmentterv teljes egészében egyéni szellemi termék;
 13. m) a saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az utóbbi 3 évben az illetékes intézmény nem állapította meg az érdekellentét vagy az összeférhetetlenség fennállását;
 14. n) a saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy a dokumentumok hitelesített másolatai megegyeznek az eredeti dokumentumokkal;
 15. o) hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez, a szabályzat 3. számú mellékletének megfelelően.

 

A jelölt 5 megadott téma közül választhatja meg menedzsmenttervének témáját, amelyet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházra alkalmaz:

 1. a) a kórház egészségügyi szolgáltatásainak megtervezése és megszervezése;
 2. b) a beteg biztonsága és elégedettsége;
 3. c) az orvosi szolgáltatások minőségmenedzsmentje;
 4. d) humánerőforrás-menedzsment;
 5. e) a korházi tevékenységek klinikai és pénzügyi hatékonysága

 

A menedzsementterv kötelező módon kell tartalmazza a jelölt menedzseri vízióját a kórház II. kategóriába való besorolási feltételeinek teljesítésére, ennek szakaszait, valamint hogy miként tudna megfelelni a kórház az oktatási és orvostudományi kutatás/folyamatos nevelés-oktatás kritériumának;

 

Az egyes témákat úgy kell kidolgozni, hogy azok mérhetők legyenek a szabályzat 4. számú mellékletében meghatározott mutatók szerint. A minimális szinttől való bármilyen eltérést meg kell motiválni. 

A menedzsmentterv általános értékelési keretmodelljét, amint azt a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza, a versenybizottság kiigazíthatja a 20. cikkely, (3) bekezdése szerint.

A menedzsmenttervet a vizsgázó számítógépen szerkesztve, legtöbb 15–20 oldal terjedelemben, 12 pontos Times New Roman betűmérettel, 1-es sorközzel kell elkészítse.

A személyes dokumentumok minden oldalát alá kell írni, beleértve a jelölt által készített menedzsmenttervet is.

A könyvészetet, a versenyvizsga szabályzatát, a menedzsmentterv témakörét és annak felépítését közzétették a kórház (www.spitalmciuc.ro), a megyei tanács (www.hargitamegye.ro), a posturi.gov.ro, az Egészségügyi Minisztérium honlapján a „concursuri manageri” profilon, valamint a kórház hirdetőtábláján.

Az érdeklődő jelöltek 2019.01.30-án 11:00 órakor, a kórház orvosigazgatója irányításával, meglátogathatják a kórházat, hogy a helyszínen tájékozódhassanak a felmerülő kérdésekről, problémákról.

A menedzsmentterv megvédésén részt vehet a sajtó, valamint minden olyan személy, aki megadva nevét, jelezte 2019.02.27-én 11:00 óráig részvételi szándékát és a menedzsmenttervre vonatkozó esetleges kérdéseit az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, és a részvételt a versenybizottság legalább 24 órával a menedzseri terv megvédési időpontja előtt visszaigazolta. A részvétel visszaigazolása a kérelmek időrendi sorrendjében történik, a kérelem beérkezésétől számított legtöbb 24 órán belül.

További információkért a 0266 207 700, (1206-os mellék) és a 0744 600 572-es telefonszámokon lehet érdeklődni.

 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Adminisztratív Tanácsa

 

Kapcsolattartó személyek:

Antal Renáta, a vizsgáztató bizottság titkára

Zonda Erika, a vizsgáztató bizottság elnöke 

 

A versenyvizsga szabályzata

 

Könyvészeti anyag:

 1. Jogi terület:
 2. LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, TITLUL VII Spitalele
 3. ORDIN al ministrului sănătății nr. 1406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare
 4. ORDIN al ministrului sănătății nr. 1408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență
 5. HOTĂRÂRE Nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare
 6. Ordin nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare
 7. Ordin nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
 8. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public
 9. Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetului de servicii și a Contractului Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare
 10. LEGE Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare
 11. LEGE Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 12. LEGE Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
 13. LEGE Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 14. Egészségügyi menedzsment:

Manual pentru cursul de management spitalicesc 2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FELHÍVÁS A VIZSGA FELFÜGGESZTÉSÉRE VONATKOZÓAN

 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Adminisztratív Tanácsa közzéteszi, hogy a bizottság tagjainak kinevezésekor előre nem látható érdekösszeférhetetlenségi helyzetek elkerülése érdekében, a 20/2018. számú Határozat által felfüggeszti a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzseri funkciójának magánszemélyek által való betöltése érdekében meghirdetett vizsga megszervezését, mely vizsga időpontja 2018.09.25-én, 12,00 órára volt kitűzve és a menedzsmentterv megvédését foglalta magába. 

 

A felfüggesztett vizsga megszervezése és lebonyolítása egy későbbi időpontban fog folytatódni, mely időpontott közölni fogunk a kórház honlapján, a posturi.gov.ro oldalon, az Egészségügyi Minisztérium honlapján a "menedzservizsgák" menüpont alatt, valamint Hargita Megye Tanácsának honlapján, illetve ki lesz függesztve a kórház székhelyén.

 

Zonda Erika

Az Adminisztratív Tanács elnöke

 

Csíkszereda, 2018.09.13

 

Felhívás a vizsga felfüggesztésére vonatkozóan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELHÍVÁS

 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Adminisztratív Tanácsa, az egészségügyi miniszter 1520/2016-os számú rendelete alapján és a Hargita Megye Tanácsa 386/2018-as számú elnöki rendelkezésével jóváhagyott kórházmenedzseri versenyvizsga megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat értelmében, jelen felhívás közzététele és a 2018.10.04. közötti időszakban versenyvizsgát szervez magánszemélyek számára a kórház menedzseri állásának betöltése végett.

A versenyvizsga helyszíne: a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Könyvtárterme, Csíkszereda, Dr. Dénes László utca 2. szám, Hargita megye.

A versenyvizsga két szakaszban zajlik, az alábbiak szerint:

 1. a) a pályázó által a versenyvizsga-kiírásban meghatározott feltételek teljesítésének ellenőrzése – kizáró jellegű szakasz;
 2. b) a menedzsmentterv nyilvános bemutatása és kiértékelése, melyre a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Könyvtártermében09.25-én 12 órától kerül sor.

 

A versenyvizsgán azok a természetes személyek vehetnek részt, akik egyidejűleg teljesítik az alábbi feltételeket:

 1. a) beszélik a román nyelvet és írásban is tudnak román nyelven kommunikálni;
 2. b) orvosi, gazdasági-pénzügyi vagy jogi felsőoktatási intézmény végzősei;
 3. c) az Egészségügyi Minisztérium által elismert és az egészségügyi miniszter rendelete által meghatározott menedzsment vagy egészségügyi menedzsment továbbképző tanfolyamok végzősei, vagy egészségügyi menedzsment, adminisztratív, gazdasági mesteri vagy doktori diplomával rendelkeznek, amelyet akkreditált felsőoktatási intézményben szereztek;
 4. d) legalább 2 év, hosszú távú egyetemi végzettséget igénylő szakmai tapasztalatuk van;
 5. e) nem ítélték el szándékosan elkövetett bűncselekmény elkövetéséért, kivéve, ha rehabilitálták;
 6. f) egészségügyi szempontból alkalmasak az állás betöltésére (fizikailag és neuropszichiátriailag);
 7. g) nem érték el a törvény szerinti nyugdíjkorhatárt;
 8. h) nem tagjai a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Adminisztratív Tanácsának.

 

A pályázati/jelentkezési iratcsomót zárt borítékban a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház székhelyén, a titkárságra kell benyújtani a felhívás közzététele és a 2018.09.10. közötti időszakban, munkanapokon (hétfő–péntek) 8–14 óra között, a kórháznak és a versenybizottság elnökének címzett szándéknyilatkozat kíséretében, amelyet ott iktatnak.

Kérjük, a zárt borítékon tüntessék fel a következőket: „Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc. Plicul va fi desfăcut în plenul Comisiei de concurs, de către secretar, care va încheia un proces-verbal cu această ocazie”.

 

A pályázati/jelentkezési iratcsomónak elsősorban a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

 1. a) a versenyvizsgára való beiratkozási kérést, megjelölve a megpályázott állást;
 2. b) az érvényes személyi igazolvány hitelesített másolatát;
 3. c) az egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma hitelesített másolatát;
 4. d) a versenyvizsga megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat 1. cikkelye (1) bekezdésének c) pontja szerint az Egészségügyi Minisztérium által elismert és az egészségügyi miniszter rendelete által meghatározott menedzsment vagy egészségügyi menedzsment továbbképző tanfolyamok elvégzését igazoló dokumentumok hitelesített másolatát vagy az egészségügyi menedzsment, gazdasági, illetve adminisztratív mesteri vagy doktori diploma hitelesített másolatát, amelyet akkreditált felsőoktatási intézményben szereztek;
 5. e) önéletrajzot;
 6. f) az igazolást, amely tanúsítja a hosszú távú egyetemi tanulmányi végzettséget igénylő állásokban letöltött munkaidőt vagy a munkakönyv hitelesített másolatát;
 7. g) erkölcsi bizonyítványt vagy a jelölt beleegyezését, hogy az újraközölt és utólagosan módosított 290/2004-es számú törvény szerint a vizsgáztató bizottság kikérhesse azt;
 8. h) az igazolást arról, hogy orvosilag, fizikailag és mentálisan is alkalmas az állásra;
 9. i) a saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy 1989 előtt nem működött együtt a titkosszolgálattal;
 10. j) az esetleges névváltoztatási dokumentumok hitelesített másolatát (házassági anyakönyvi kivonat, stb.);
 11. k) a jelölt által elkészített menedzsmenttervet;
 12. l) a saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy a menedzsmentterv teljes egészében egyéni szellemi termék;
 13. m) a saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az utóbbi 3 évben az illetékes intézmény nem állapította meg az érdekellentét vagy az összeférhetetlenség fennállását;
 14. n) a saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy a dokumentumok hitelesített másolatai megegyeznek az eredeti dokumentumokkal.

 

A menedzsmentterv témája: A II. fokozat eléréséhez szükséges minimálisan kötelező lépések a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház esetében.

A személyes dokumentumokat minden írott oldalon alá kell írni, beleértve a jelölt által készített menedzsmenttervet is.

A könyvészetet, a versenyvizsga szabályzatát, a menedzsmentterv témakörét és annak felépítését közzétették a kórház (www.spitalmciuc.ro), a megyei tanács (www.hargitamegye.ro), a posturi.gov.ro, az Egészségügyi Minisztérium honlapján a „concursuri manageri” profilon, valamint a kórház hirdetőtábláján.

Az érdeklődő jelöltek 2018.08.21-én 12 órakor, a kórház orvosigazgatója irányításával, meglátogathatják a kórházat, hogy a helyszínen tájékozódhassanak a felmerülő kérdésekről, problémákról.

A menedzsmentterv megvédésén részt vehet a sajtó, valamint minden olyan személy, aki megadva nevét, jelezte 2018.09.24-én 12 óráig részvételi szándékát és a menedzsmenttervre vonatkozó esetleges kérdéseit az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, és a részvételt a versenybizottság legalább 24 órával a menedzseri terv megvédési időpontja előtt visszaigazolta. A részvétel visszaigazolása a kérelmek időrendi sorrendjében történik, a kérelem beérkezésétől számított legtöbb 24 órán belül.

 

További információkért a 0266 207 700, (1206-os mellék) és a 0744 600 572-es telefonszámokon lehet érdeklődni.

 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Adminisztratív Tanácsa

 

Kapcsolattartó személyek:

Antal Renáta, a vizsgáztató bizottság titkára

Zonda Erika, a vizsgáztató bizottság elnöke 

 

A versenyvizsga szabályzata

 

Könyvészeti anyag:

 1. Jogi terület:
 2. LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, TITLUL VII Spitalele
 3. ORDIN al ministrului sănătății nr. 1406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare
 4. ORDIN al ministrului sănătății nr. 1408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență
 5. HOTĂRÂRE Nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare
 6. HOTĂRÂRE Nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare
 7. Ordin nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare
 8. Ordin nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
 9. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public
 10. Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetului de servicii și a Contractului Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare
 11. LEGE Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare
 12. LEGE Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 13. LEGE Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
 14. LEGE Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 15. Egészségügyi menedzsment:

Manual pentru cursul de management spitalicesc 2006

 

Kórházunkról:

Menu
Go to top