A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 2019. június 18 - június 21 között versenyvizsgát szervez a 497/2010-es számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően a következő állások betöltésére:

 

Meghatározatlan (végleges) időszakra, teljes munkaidőre:

1) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Gyermekgyógyászati osztályra

2) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Bőr- és nemigyógyászati osztályra

3) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás az Allergológia és klinikai immunológia járóbeteg rendelőbe

4) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás az Orvosi statisztika és dokumentációs osztályra

5) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Sebészeti műtőbe

6) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Kardiológia osztályra

7) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás az Általános sebészeti osztályra

8) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Belgyógyászati osztályra

9) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a BK részlegre

10) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Pulmonológiai (Tüdőgyógyászat) osztályra   

 

A 497/2010-es számú Kormányzati Határozat értelmében, a meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

- megfelel a törvény által előírt jogszabálynak a szakma gyakorlására Romániában;

- az életkora megfelel, betöltötte minimum a 18 évet;

- teljes cselekvőképességgel rendelkezik;

- az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes munka orvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;

- megfelel a törvény által előírt tanulmányi végzettséggel a megpályázott állás betöltésére;

- megfelel a törvény által előírt feltételeknek a megpályázott állás betöltésére;   

- nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

 

A jelentkezési iratcsomó a következő dokumentumokat kell tartalmazza:

- a személyi igazolvány másolat;

- a beiratkozási kérést;

- a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;

- a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget a 2011 január 1 utáni időszakról és másolat a Revisal jelentésről a 2011 január 1 utáni időszakról;

- a büntetlen előéletet bizonyító okiratot- eredetiben;

- a megfelelő egészségi állapotát igazoló igazolás- eredetiben;

- másolat az egyéni szakmai teljesítmény értékeléséről, illetve adott esetben ajánlást az utolsó munkahelyről;

- egyéb különleges igazolás ami szükséges a versenyvizsgán való részvételhez;

- az orvos asszisztensek részére O.A.M.G.M.A.M.R. által kibocsájtott tagsági bizonylat;

- igazolás az O.A.M.G.M.A.M.R. részéről, a vizsgára való részvételhez;

- a vizsgadíj befizetéséről szóló nyugta, amit a kórház pénztárában kell befizetni;

Az iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 

Részvételi feltételek:

Általános orvosi asszisztens:

- tanulmányok: Egészségügyi Posztlíceum, Hosszú távú felsőfokú végzettség záróvizsgával és Érettségi diploma;

- régiség a szakmában: nem feltétel

 

A beiratkozási iratcsomót 2019. május 29 és 2019. június 10-ig nyújthatják be, 8:00 és 14:00 óra között, a Csikszeredai Megyei Sürgősségi Kórház iktatójában, Csikszereda, Dr. Dénes László utca 2. szám alatt, amelyek a 497/2010-es számú Kormányhatározat előírásainak kell megfelelniük.

A beiratkozási iratcsomók válogatása 2019. június 11-én 12 órától, a versenyvizsgák 2019. június 18-án 13:00 órától kezdődnek az írásbeli próbával és 2019. június 21-én 13:00 órától a szóbeli próbával folytatódnak, a Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt. Mindkét próba román nyelven történik.

A beiratkozási iratcsomók válogatásának eredményei a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthető meg.  

A beiratkozási lap, a könyvészet és a versenyvizsga szabályzata a kórház iktatójában vehető át, illetve a kórház honlapjáról www.spitalmciuc.ro  a megyei tanács honlapjáról www.hargitamegye.ro tölthető le, valamint a kórház hirdetőtábláján tekinthető meg.

Bővebb felvilágosítás a 0266-324193-as 109-es belső telefonszámon.

 

Menedzser,

Dr. Konrád Judith

 

A versenyvizsga szervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat

Beiratkozási űrlap

Könyvészeti anyagok:

Könyvészet Általános orvosi asszisztensTematika írásbeliTematika szóbeli

Könyvészet Általános orvosi asszisztens a statisztikára

Könyvészet Általános orvosi asszisztens a BK részlegre

Munkaköri leírás Általános orvosi asszisztens

Munkaköri leírás Általános orvosi asszisztens a BK részlegre

 

A dossziék kiválogatása: letölthető itt

Az írásbeli vizsga eredményei: letölthető itt

A szóbeli vizsga eredményei: letölthető itt

A végleges eredmények: letölthető itt

Menu
Go to top