A 2006/95. számú, módosított és kiegészített törvény és az Egészségügyi Minisztérium 2007/284. számú, a 954/2017-es számú rendelettel módosított rendelete alapján a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház versenyvizsgát szervez a következő igazgatói állás betöltésére:

Pénzügyi-gazdasági igazgató (1 állás)

A versenyvizsgán azok a személyek vehetnek részt, akik egyidejűleg teljesítik az alábbi feltételeket:

Általános feltételek:

- romániai állandó lakhely;

- a pályázó nem volt véglegesen elítélve az emberiség ellen elkövetett, az állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlen lenne az állása gyakorlásával, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

- a pályázó egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes munkaorvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
- nem érte el a törvény által meghatározott nyugdíjkorhatárt;

Sajátos feltételek:

- hosszútávú gazdasági felsőfokú végzettség záróvizsgával;

- minimum két év szakmai tapasztalat;

 

A jelentkezési iratcsomó a következő dokumentumokat kell tartalmazza:

a) a beiratkozási kérést;

b) a személyi igazolvány másolatát;

c) az egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma másolatát;

d) önéletrajz;

e) szakmai régiséget igazoló igazolás a szakmában;

f) a büntetlen előéletet bizonyító okiratot;

g) a saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy a törvény által meghatározott politikai rendőri tevékenységet nem végzett;

h) a megfelelő egészségügyi állapotot igazoló orvosi igazolás, amelyet az adott családorvos vagy meghatalmazott egészségügyi egységek legfeljebb 6 hónappal a versenyvizsga előtt adtak ki;

i) szakmai projekt;

 

Az iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

A beiratkozási iratcsomók válogatásának eredményei a kórház honlapján (www.spitalmciuc.ro), Hargita Megye Tanácsának honlapján (www.hargitamegye.ro), valamint a kórház hirdetőtábláján jelennek meg az "ELFOGADOTT" vagy "ELUTASÍTOTT" beírásával.

A pénzügyi-gazdasági igazgatói tisztségre a versenyvizsga 2019. május 15-én 10 órától kezdődik, 2019. május 17-én 10 órától folytatódik a szakmai projekt megvédésével, 12 órától pedig a szóbeli próbával. A vizsga helyszíne a kórház (Dr. Dénes László utca 2. szám) könyvtárterme.

A beiratkozási iratcsomót a hirdetés megjelenésétől 2019. május 6-ig nyújthatják be, 8:00 és 15:00 óra között, a vizsgabizottság titkáránál Mikó utca 1 szám alatt, a Csikszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Humánerőforrás részlegén.

További információ a kórház honlapján (www.spitalmciuc.ro), illetve Hargita Megye Tanácsa honlapján (www.hargitamegye.ro) található, valamint a 0266-324193-os telefonszámon, a 109-es belső számon kérhető.

 

Menedzser,

Dr. Konrád Judith

 

Könyvészet

Metodológia

A vizsga lebonyolításának időpontjai

Szakmai projekt tematikája

 

A dossziék kiválogatása: letölthető itt

Az írásbeli vizsga eredményei: letölthető itt

A szóbeli vizsga eredményei: letölthető itt

A végleges eredmények: letölthető itt

Menu
Go to top