Több száz orvos és egészségügyi asszisztens vett részt a július 5-7 között lezajlott III. Csíkszeredai Kórháznapokon. Pénteken főként a szakmapolitikai megbeszélések voltak előtérben, szombaton és vasárnap pedig a szakmai előadásoké volt a főszerep.

Nagy volt az érdeklődés a kórháznapok előadásai iránt, mintegy 300 orvos és több mint 700 egészségügyi asszisztens regisztrált a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Orvosi Kollégium által szervezett III. Csíkszeredai Kórháznapokra. A konferenciát péntek reggel nyitották meg a Sapientia EMTE nagy aulájában. Dr. Konrád Judit, a kórház menedzsere köszöntőbeszédében kihangsúlyozta, bízik abban, hogy a kórházban, a megyei önkormányzatnál és a partner felsőfokú tanintézményeknél is kifejtett közös munkának meglesz az eredménye és ez nemcsak a kórház, hanem a térség egészségügyi ellátórendszerének a színvonalát is emelni fogja. A magyar kormány képviseletében az egészségügyi tárca főosztályvezetője, Dr. Sebestyén Beáta főossztályvezető tolmácsolta a konferencia résztvevőinek dr. Kásler Miklós,  az emberi erőforrások minisztere és dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár üdvözletét. Kiemelte, az előrelépés, a fejlődés, a növekedés igénye ösztönözte a rendezvény szervezőit. „Példaértékűnek és kiemelkedőnek tartom, hogy ezt az igényt egy tudományos konferencia formájában fejezték ki, mi több, a programot áttekintve elmondható, hogy szerteágazó és nagyon színvonalas konferencia formájában. Fontos üzenete van annak, hogy a szakmai tudást és felkészültséget állították középpontba” – mondta a főosztályvezető.

Borboly Csaba, a kórházat működtető Hargita Megye Tanácsának elnöke köszöntőjében rámutatott, mondhatni, hogy az orvosok „csodákat művelnek” a mindennapi munkájuk során és hozzátette, bízik benne, hogy az a csoda intézményi szinten is formálódik, a térség lakói pedig magas szintű egészségügyi szolgáltatásokban részesülhetnek. A megyei önkormányzat elnöke közölte, hosszas folyamat után most van jelentkező az új műtőblokk befejezésére és az újabb orvoslakások építésére is. „Szoros az együttműködés a Sapientiával is, bízok benne, hogy a közös kutatási programok folytatódnak és hamarosan beindulhat a felsőfokú asszisztensképzés is, hisz Székelyföldnek erre van szüksége” – emelte ki a megyei önkormányzat elnöke.

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere azt húzta alá, a kórház iránti bizalmat jelzi, ha a lakosok nemcsak problémáikkal, hanem boldogságukban, így például gyermekeik megszületésének helyszínéül is ezt az intézményt választják. A konferencia résztvevőit köszöntötte Tamás József püspök atya is, aki rámutatott, az orvosnak és a betegnek is szüksége van a tiszteletre, a megbecsülésre és Isten áldását kérte a rendezvényre, az orvosok munkájára.

Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora beszédében méltatta a kórház azon képességét, hogy a mindennapi munkán túl hosszútávú stratégiákat és fenntartható terveket is kidolgoznak. A Sapientia és a kórház együttműködését illetően a szenátor úgy értékelte, a felsőfokú asszisztensképzés beindítása szép kihívás lehet mindkét intézmény számára. Dr. Szabó Géza, a Magyar Kórházszövetség elnökségi tagja arról beszélt, a Csíkszeredai Kórháznapok szakmai programja évről évre színvonalasabb.

Pap Levente egyetemi docens, a társszervező Sapientia EMTE megbízott dékánja azt mondta, a megfelelő partnerekkel a megyei kórház képes arra, hogy magasszintű gyógyító, kutató tevékenységet hajtson végre. Úgy vélte, szerencsés partnerség a Sapientia és a megyei kórház közötti és leszögezte, a csíkszeredai kar igyekszik mindent megtenni, hogy ez a két pillér stabil, illetve sikeres legyen az innováció, az oktatás és a fejlődés terén. A korábban megkötött kutatási szerződés lassan eredményeket produkál és a doktorandusz-képzés terén is vannak előrelépések – mutatott rá. Dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője annak fontosságát emelte ki, hogy a betegeknek lakhelyüktől függetlenül joguk van egyenlő egészségügyi ellátásban részesülni, ne kelljen elmenjenek a megyéből egyes kezelésekért. Dr. Biró László, a Hargita Megyei Ovosi Kollégium elnöke pedig azt hangsúlyozta ki, hogy a kórháznak fejlődése érdekében külső és belső kommunikációra is szüksége van, nyitottnak kell lennie a többi megyebeli kórház irányába is. Barabás Kálmán Zoltán, az asszisztensek rendje Hargita megyei kirendeltségének vezetője köszöntő beszédében elmondta, örvendetes, hogy idén az előző évekhez képest csökkent azon asszisztensek száma, akik külföldi munkavállaláshoz kértek tőlük szakmai igazolást. Ennek oka, hogy megnőttek a bérek és több a szakmai lehetőség is, változatosabbá az egészségügyi szolgáltatások köre – vélte. Ugyanakkor kihangsúlyozta, továbbra is várják, hogy Székelyföldön beinduljon a főiskolai szintű egészségügyi asszistenképzés, hisz nagyon nagy szükség van rá.

 

Szakmapolitika: képzés, finanszírozás, jövő és lehetőségek

A konferencia péntek délutáni előadásai során dr. Hankó Balázs, a Semmelweis Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese az orvosképzés frissen bevezetett változásairól beszélt, mint elhangzott, tanintézményükben új tantervet és képzési struktúrát léptetnek életbe. Kifejtve ennek szükségszerűségeit, rámutatott, az orvostudomány terén rohamosan növekszik az ismeretenyag. Dr. Nagy Előd, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológia Egyetem (MOGYTTE) rektorhelyettesének véleménye szerint a csíkszeredai felsőfokú asszisztensképzés a MOGYTTE, a Sapientia és a Pécsi Tudományegyetem támogatására alapozhatna, a MOGYTTE pedig humán erőforrás biztosításával, információs hálózat kiépítésével vehetne részt ebben az együttműködésben.

Dr. László Attila szenátor, a szenátus Közegészségügyi Bizottságának elnöke előadásában kitért a riasztó romániai demográfiai adatokra is, mint mondta, a következő tíz évben várhatóan megkétszereződik a betegszám. Eközben meglátása szerint nincs politikai konszenzus a romániai egészségügyi politikát illetően, az egészségügyi finanszírozásban pedig nagy aránytalanságok állnak fenn.

Dávid László, a Sapientia EMTE rektora a csíkszeredai felsőfokú asszisztensképzés beindítása kapcsán felmerülő kérdésekről beszélt. Kifejtette, képes lenne a Sapientia Csíkszeredában elindítani és működtetni egy ilyen szakot, ugyanakkor további társadalmi egyeztetésre van szükség ezzel kapcsolatosan. Az infrastruktúra adott, az alapképzéshez megfelelő oktatók is vannak, a beindításhoz viszont szükséges az is, hogy a szakot a marosvásárhelyi MOGYTTE oktatói is felvállalják. Mara Gyöngyvér rektorhelyettes ismertette a Sapientián az elmúlt 18 évben elkezdett orvosbiológiai kutatásokat, Albert Beáta professzor pedig az új, világszinten is aktuális kutatási irányokat vázolta fel.

Dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője számadatokkal támasztotta alá, hogy milyen nagymértékben érintette Hargita megyét a kórházi ágyak számának csökentése: míg 2001-ben a megyében még 3 003 kórházi ágy volt, addig tavalyra ez a szám 1 966-ra csökkent, a fogyás pedig nagyobb mértékű az országos átlagnál. Ugyanakkor rámutatott, a megye földrajzi sajátosságai miatt, mivel egyes térségek lakosai sokat kell utazzanak a kórházakig, a megyében a máshol tapasztaltnál nagyobb terhet ró a betegekre a napos kórházi ellátás, amelyet az egészségpolitika szorgalmaz az utóbbi időszakban.

Dr. Lorenzovici László egészségügyi elemző egy székelyföldi intervencionális kardiológiai központ létrehozásának a statisztikai szükségszerűségét ismertette. Közölte, az akut kardiológiai esetek 77 százalékát helyben látják el Hargita megyében, a demográfiai adatok szerint pedig a kardiológiai megbetegedésekben szenvedők száma várhatóan nőni fog. Szakmailag és anyagilag is megalapozott egy csíkszeredai intervencionális kardiológiai központ létrehozása – húzta alá.

Riasztó demográfiai adatokat ismertetett Dr. Szabó Béla is. A marosvásárhelyi MOGYTTE professzora rámutatott, csökken a születések száma és jelentősen eltolódik az első gyermek vállalásának kora, 1990-től tavalyig 6,5 évvel nőtt az a kor, amikor a nők első gyermeküket megszülik. Ennek egyik következménye a császármetszések számának a növekedése is.

Dr. Vass Levente RMDSZ-es képviselő, a képviselőház Egészségügyi Szakbizottságának titkára többek között arra mutatott rá, van törvényes lehetőség és várhatóan rövidesen megfelelően alkalmazhatóvá is válik az a jogszabály, amely alapján rezidensorvosi képzést a nem egyetemi központokban lévő kórházakban is lehessen végezni.

 

Szándéknyilatkozattal megpecsételt együttműködés

Pénteken este a Csíkszeredai Kórháznapok keretében szándéknyilatkozatot írt alá a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsának elnöke, dr. Kilár Ferenc, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere, dr. Konrád Judit és a kórházat működtető Hargita Megyei Tanács elnöke, Borboly Csaba. A kórház és a tudományegyetem a dokumentum révén is kifejezték abéli szándákukat, hogy a csíkszeredai kórház klinikává történő átalakításának folyamatában az alkalmazott orvosok számára biztosítják a doktori fokozat megszerzésének lehetőségét.

korhaznapok2small

 

Szakmai előadások, több száz résztvevővel

Szombat délelőtt egész napos előadássorozat vette kezdetét a kórháznapok keretében. A Sapientia csíkszeredai karának épületében négy helyszínen zajlottak a szakmai előadások. A sebészet több szakterületéről, továbbá kardiológia, gyógyszerészet, szemészet, radiológia, onkológia, sürgősség, aneszteziológia, ideggyógyászat, elmegyógyászat, ortopédia, szülészet-nőgyógyászat, korai fejlesztés, gyermekgyógyászat, belgyógyászat, újszülöttgyógyászat, bőrgyógyászat területeinek szakmai újdonságait mutatták be az orvosok kollégáiknak.

korhaznapok vasarnap4 smallVasárnap szentmisével vette kezdetét a nap, a csíksomlyói kegytemplomban Tamás József püspök atya cerebrált szentmisét. A nap előadásai a megyei önkormányzat épületének márványtermében zajlottak és az Államelnöki Hivatal Közegészségügyi Részlegének képviseletében érkezett dr. Diana-Loreta Păun elnöki tanácsadó köszöntő beszédével kezdődtek el. „Keveset beszélünk a romániai egészségügyben a kiválóságról és el kell ismernünk, hogy vannak sikertörténeteink is. Biztos vagyok abban, hogy ha gyakrabban vetül fény ezekre a sikertörténetekre, akkor el tudjuk érni ezek sokszorozódásának hatását” – mondta az elnöki tanácsadó. Dr. Diana-Loreta Păun méltatta a konferencián lezajlott szakmai tevékenységet és gratulált a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház vezetőségének, orvosi testületének az értékelése szerint professzionális, felelős és áldozatos munkáért.

Vasárnap bemutatkoztak a térség egészségügyi asszisztensképző iskolái. Ismertették a MOGYTTE általános asszisztensi egyetemi kézpését, a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző történetét, kínálatát és a székelyudvarhelyi, illetve csíkszeredai egészségügyi technikumok oktatási ajánlatát is. Ép testben ép lélek cím alatt piszchológusok és dietetikus is értekezett vasárnap, de az asszisztenseknek szervezett előadás-panell keretében szó esett még otthongondozásról, lelki ápolásról is.

A Csíki Anyák Egyesülete az elmúlt időszakban egy felmérést végzett a kórházi ellátással kapcsolatos elégedettséget illetően, a kórháznapi előadások részeként ennek eredményét is ismertették. Kiderült, hogy a felmérésben résztvevő 268 vélményező többnyire elégedett a kórházi szolgáltatásokkal. A legtöbben az orvosok betegek iránt tanúsított magatartásával kapcsolatosan voltak elégedettek, a legkevesebben pedig a kórházi étkezéssel kapcsolatosan. A III. Csíkszeredai Kórháznapok előadássorozatában  vasárnap délután egy kinetetoterápiás műhelymunkát is szerveztek.  

 

Csíkszereda, 2019. július 7

 

Menu