NR. TELEFON: 0266 324 193 / interior: 579

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc asigură organizarea și funcționarea unui serviciu de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale. 

 

Activitatea Serviciului de Supraveghere, Prevenire și Control al Infecțiilor Nosocomiale este coordonat de: 

Dr. Sîngeorzan Sergiu - medic specialist epidemiolog, șef secție

  

Subordonat Serviciului SPCIN se află divizia SPCIN:PC = Personal de Curățenie (Personal Comun), format din 7 posturi de îngrijitori de curățenie. 

 

Activitățile specifice Serviciului SPCIN sunt următoarele:

 • Elaborează și supune spre aprobare „Planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale din unitatea sanitară;
 • Propune și inițiază activități complementare de prevenire sau de control cu caracter de urgență, în cazul unor situații de risc sau focar de infecție nosocomială;
 • Întocmește harta punctelor și segmentelor de risc pentru infecție nosocomială privind modul de sterilizare și menținere a sterilității în unitate, decontaminarea mediului fizic și curățenia din unitate;
 • Elaborează rapoartele despre infecțiile nosocomiale din unitate cu concluzii privind cauzele și măsurile care se impun;
 • Coordonează elaborarea și actualizarea anuală a ghidului de prevenire a infecțiilor nosocomiale care va cuprinde: legislația în vigoare, definiții de caz pentru infecțiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere și tehnici de îngrijire, precauții de izolare, norme de sterilizare și menținere a sterilității, norme de dezinfecție și curățenie;
 • Colaborează cu secțiile în vederea implementării măsurilor de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale în conformitate cu Planul de acțiune și Ghidul propriu al unității;
 • Verifică respectarea legislației în vigoare privind supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale;
 • Organizează și participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienței activităților derulate;
 • Elaborează protocoale de lucru și verifică respectarea acestora pe secții;
 • Supraveghează personalul sanitar în cazul accidentelor postexpunere la sânge și la alte produse biologice;
 • Asigură materiale informaționale și de educație sanitară în spital;
 • Colaborează cu laboratorul de microbiologie pentru supravegherea circulației microorganismelor patogene de la nivelul secțiilor și compartimentelor;
 • Supraveghează și controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și menținere a sterilității pentru instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse sterilizării prin laboratorul de autocontrol;
 • Supraveghează și controlează eficiența activităților de curățenie și dezinfecție prin laboratorul de microbiologie;
 • Supraveghează și controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea și distribuirea alimentelor prin laboratorul de microbiologie;
 • Supraveghează și controlează calitatea prestațiilor efectuate la spălătorie prin laboratorul de microbiologie;
 • Asigură instruirea și evaluarea periodică a cunoștințelor personalului medico - sanitar privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, respectarea condițiilor igienico - sanitare în spital, respectarea precauțiilor universale;
 • Supraveghează și controlează activitatea de îndepărtare și neutralizare a deșeurilor cu accent pe deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală;
 • Supraveghează și controlează respectarea circuitelor funcționale ale unității, circulația pacienților și a vizitatorilor, a personalului, a studenților și elevilor din învățământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
 • Supraveghează și controlează respectarea în secțiile medicale și paraclinice a activităților de triaj, depistare, izolare, diagnostic și tratament pentru infecțiile nosocomiale.

   

Despre Spital:

Menu
Go to top