În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor Comitetului director din cadrul spitalului public, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc este condus de Comitetul director având următoarea componență:

Manager: Dr. Demeter Ferenc

Director medical: Dr. Konrád Judith

Director financiar-contabil: Ec. Fülöp Enikő

Director de îngrijiri: as. med. pr. Vizi Mária-Melinda

Go to top