”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

Cod CPV: 85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  intenționează să achiziționeze, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Anexa 2 și HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice, servicii de Laborator – analize medicale.

I) INFORMAȚII GENERALE

 1. Autoritatea Contractantă:

- Denumirea: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC

- Adresa: str. Dr. Dénes László, nr. 2, Miercurea Ciuc

- Telefon: 0266 324 193

- Fax: 0266 324 372 137

- E-Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1. Sursa de finanțare: bugetul de stat
 2. Obiectul contractului:

- Denumire contract: Acord-Cadru de prestări servicii

- Obiectul contractului: Servicii de ”Prestări Servicii de Laborator – analize medicale”

- Valori estimative:

o Valoare minimă 6 luni: 1,466,906.07 RON

o Valoare maximă 6 luni: 2,928643.15 RON

 1. Procedura achiziției - procedură  proprie

Serviciile sunt incluse în Anexa nr. 2 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

 1. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
 2. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
 3. Durata prestării serviciilor: 6 luni
 4. Condiții de plată:

- plata serviciilor prestate se va realiza în termen de 60 de zile de zile de la data comunicării facturii, emisă cel mai devreme la data semnării procesului-verbal de recepție a serviciilor de ambele părți contractante.

 1. Legislația aplicabilă:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Cerințe pentru ofertanți:

Ofertantul va depune, în vederea demonstrării situației personale, următoarele:

- Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din Legea nr. 98/2016);

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

- Declarație privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016);

 1. Modul de prezentare a ofertei:

- Ofertantul va depune următoarele documente:

• Declarațiile menționate la pct. 10 de mai sus

• Propunerea financiară și tehnică conform cerințelor din Caietul de Sarcini

- Moneda in care se transmite oferta: RON

- Limba in care se redactează oferta: Limba română

 1. Termen limită de transmitere oferte: 04.10.2019, ora 12:00
 2. Informații suplimentare:

- Ofertele se vor transmite: în format electronic la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau în plic închis la sediul SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC  din str. dr. Denes Laszlo, nr. 2, Miercurea Ciuc, Județul Harghita, până la data de 04.10.2019, ora 12:00.

- Documentele model pentru declarațiile de la punctul 10 și alte modele precum și caietul de sarcini se pot solicita la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- Persoana de contact: Stekbauer Zsombor Norbert

 

Caiet de sarcini - Servicii de laborator

Declarație - persoane cu funcții de decizie

Model AC și CS servicii de laborator

Model declarații

Model formulare 

 

Menu