Asistența medicală în spitalul nostru se acordă în regim de: 

a) spitalizare continuă;

b) spitalizare de zi.

 

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii: 

a) urgențe medico-chirurgicale, situațiile în care viața pacientului este în pericol sau există acest potențial, precum și situațiile care necesită supraveghere medicală continuă;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

c) tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale  ambulatorii;

d) alte situații bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul șef de secție.

               

Menționăm că toate internările se fac în concordanță cu structura de secții și compartimente pe specialități a spitalului. 

Serviciile medicale spitalicești sunt preventive, curative, de recuperare, paliative și cuprind: 

a) consultații;

b) investigații;

c) stabilirea diagnosticului;

d) tratamente medicale și chirurgicale;

e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare și masă.

Despre Spital:

Menu
Go to top