A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 2019. november 14 és november 19 között versenyvizsgát szervez a 497/2010-es számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően a következő állások betöltésére:

 

Meghatározatlan (végleges) időszakra, teljes munkaidőre:

1) Kinetoterapeuta kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Rehabilitáció, fizioterápia és balneológiai osztályra

2) Laboratóriumi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 4 állás a Kórház központi laboratóriumába 

3) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Kórház központi laboratóriumába

4) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás az Onkológiai osztályra

5) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 2 állás a Kardiológiai osztályra

6) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás az Ideggyógyászati osztályra

7) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 2 állás a Sebészeti műtőbe

8) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Pszichiátriai osztályra

9) Betegápoló - 1 állás a Nefrológiai részlegre

10) Betegápoló - 1 állás az Ideggyógyászati osztályra

11) Betegápoló - 1 állás a Sürgősségi betegellátó egységbe  

12) Szakképzett munkás-szakács I-IV szakmai fokozat - 1 állás az Élelmiszer részlegre

13) Szakképzett munkás-kőműves I-IV szakmai fokozat - 1 állás a Szabászat, fodrászat, telefonos részlegre

14) Szakreferens kezdőtől- szakreferens I szakmai fokozatig - 1 állás a Közbeszerzés-szerződéskötés osztályra

15) Referens kezdőtől- referens IA szakmai fokozatig - 1 állás az Adminisztrációs részlegre 

16) Szakreferens kezdőtől- szakreferens I szakmai fokozatig - 1 állás a Beszerzési irodába

17) Raktáros kezdőtől- raktáros szakmai fokozatig - 1 állás a Beszerzési irodába

 

A 497/2010-es számú Kormányzati Határozat értelmében a meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

- megfelel a törvény által előírt jogszabálynak a szakma gyakorlására Romániában;

- az életkora megfelel, betöltötte minimum a 18 évet;

- teljes cselekvőképességgel rendelkezik;

- az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes munkaorvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;

- megfelel a törvény által előírt tanulmányi végzettséggel a megpályázott állás betöltésére;

- megfelel a törvény által előírt feltételeknek a megpályázott állás betöltésére;

- nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

 

A jelentkezési iratcsomó a követező dokumentumokat kell tartalmazza:

- a személyi igazolvány másolatát;

- a beiratkozási kérést;

- a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;

- a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget a 2011. január 1 utáni időszakról és másolat a Revisal jelentésről a 2011. január 1 utáni időszakról;

- a büntetlen előéletet bizonyító okiratot - eredetiben;

- a megfelelő egészségi állapotát igazoló igazolás - eredetiben;

- másolatot az egyéni szakmai teljesítmény értékeléséről, illetve adott esetben ajánlást az utolsó munkahelyről;

- egyéb különleges igazolást, ami szükséges a versenyvizsgán való részvételhez;

- az orvos asszisztensek részére O.A.M.G.M.A.M.R. által kibocsájtott tagsági bizonylat;

- igazolás az O.A.M.G.M.A.M.R. részéről, a vizsgára való részvételhez;

- a vizsgadíj befizetéséről szóló nyugta, amit a kórház pénztárában kell befizetni;

Az iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 

Részvételi feltételek:

Kinetoterapeuta:

- tanulmányok: hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Általános orvosi asszisztens/Laboratóriumi asszisztens:

- tanulmányok: egészségügyi posztlíceum, hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, érettségi diploma;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Betegápoló:

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, betegápolói szakképesítési bizonylat;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Szakképzett munkás-szakács:

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, szakképesítési bizonylat a szakmában;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Szakképzett munkás-kőműves:

- tanulmányok: általános iskola, szakképesítési bizonylat a szakmában;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Szakreferens a Közbeszerzés-szerződéskötés osztályra:

- tanulmányok: hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, közbeszerzési szakértői diploma vagy szakképesítési bizonylat, számítógépkezelői ismeretek Word, Excel; 

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Szakreferens a Beszerzési irodába:

- tanulmányok: hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, számítógépkezelői ismeretek Word, Excel; 

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Referens:

- tanulmányok: érettségi diploma, számítógépkezelői ismeretek: Word, Excel; 

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Referens:

- tanulmányok: érettségi diploma vagy általános iskola, számítógépkezelői ismeretek: Word, Excel; 

- régiség a szakmában: nem feltétel;

 

A beiratkozási iratcsomót, amelynek a 497/2010-es számú Kormányhatározat előírásainak kell megfelelnie, 2019. október 30-tól 2019. november 8-ig nyújthatják be 12:00 és 17:00 óra között a Csikszeredai Megyei Sürgősségi Kórház iktatójában, Csikszereda, Dr. Dénes László utca 2. szám alatt.

A beiratkozási iratcsomók válogatása 2019. november 11-én 12 órától, a versenyvizsgák 2019. november 14-én 13:00 órától kezdődnek az írásbeli próbával és 2019. november 19-én 13:00 órától a szóbeli próbával folytatódnak Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt. Mindkét próba román nyelven történik.

A beiratkozási iratcsomók válogatásának eredményei a kórház honlapján: www.spitalmciuc.ro, Hargita Megye Tanácsának honlapján: www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdetőtábláján tekinthető meg.  

A beiratkozási lap, a könyvészet és a versenyvizsga szabályzata a kórház iktatójában vehető át, illetve a kórház honlapjáról: www.spitalmciuc.ro, Hargita Megye Tanácsa honlapjáról: www.hargitamegye.ro tölthető le, valamint a kórház hirdetőtábláján tekinthető meg.

Bővebb felvilágosítás a 0266-324193-as telefonszámon, 109-es belső számon kérhető.

 

Kórházmenedzser,

Dr. Konrád Judith

 

A versenyvizsga szervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat

Beiratkozási űrlap

Könyvészeti anyagok:

Könyvészet Betegápoló

Könyvészet Kinetoterapeuta

Könyvészet Kőműves

Könyvészet Orvos asszisztens

Könyvészet Referens

Könyvészet Szakács

Könyvészet Raktáros

Könyvészet Referens - Beszerzés

Könyvészet Szakreferens - Beszerzés

Munkaköri leírás Betegápoló

Munkaköri leírás Kőműves

Munkaköri leírás Kinetoterapeuta

Munkaköri leírás Laboratóriumi asszisztens

Munkaköri leírás Orvos asszisztens

Munkaköri leírás Raktáros

Munkaköri leírás Referens

Munkaköri leírás Referens - Beszerzés

Munkaköri leírás Szakreferens - Beszerzés

Szóbeli próba Laboratóriumi asszisztens

Tematika és könyvészet Laboratóriumi asszisztens

Tematika szóbeli Orvos asszisztens

 

A dossziék kiválogatása: letölthető itt

Az írásbeli vizsga eredményei: letölthető itt

A szóbeli vizsga eredményei: letölthető itt

A végleges eredmények: letölthető itt

Menu