A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 2020. január 14 és január 17 között versenyvizsgát szervez a 497/2010-es számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően a következő állások betöltésére:

 

Meghatározatlan (végleges) időszakra, teljes munkaidőre:

1) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás az Urológia osztályra

2) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Pulmonológiai (Tüdőgyógyászat) osztályra

3) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás az Onkológiai osztályra

4) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás az Újszülöttgyógyászati osztályra

5) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Sürgősségi Betegellátó Egységbe

6) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Sterilizálóba

7) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Palliatív ellátás részlegre

8) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás az Ideggyógyászati osztályra

9) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Belgyógyászati osztályra

10) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás az Általános sebészeti osztályra

11) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Sebészeti műtőbe

12) Orvosírnok kezdőtől felső szakmai fokozatig - 2 állás az Orvosi statisztika és dokumentációs osztályra

13) Orvosírnok kezdőtől felső szakmai fokozatig - 1 állás a Sürgősségi Betegellátó Egységbe

14) Betegápoló - 1 állás a Pulmonológiai (Tüdőgyógyászat) osztályra

15) Betegápoló - 1 állás az Aneszteziológia és Intenzív Terápiás osztályra

16) Betegápoló - 1 állás az Ideggyógyászati osztályra

17) Takarító - 1 állás a Pulmonológiai (Tüdőgyógyászat) osztályra

18) Takarító - 1 állás a Sürgősségi Betegellátó Egységbe

19) Takarító - 1 állás a Palliatív ellátás részlegre

20) Takarító - 1 állás az Általános sebészeti osztályra

21) Beteghordár - 1 állás a Palliatív ellátás részlegre

22) Beteghordár - 1 állás a Sürgősségi Betegellátó Egységbe

23) Mosónő - 1 állás a Mosodába

24) Szakreferens kezdőtől-szakreferens I szakmai fokozatig - 1 állás az Orvosi statisztika és dokumentációs osztályra

25) Referens kezdőtől-referens IA szakmai fokozatig - 1 állás az Adminisztrációs részlegre

  

A 497/2010-es számú Kormányzati Határozat értelmében a meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

- megfelel a törvény által előírt jogszabálynak a szakma gyakorlására Romániában;

- az életkora megfelel, betöltötte minimum a 18 évet;

- teljes cselekvőképességgel rendelkezik;

- az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes munkaorvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;

- megfelel a törvény által előírt tanulmányi végzettséggel a megpályázott állás betöltésére;

- megfelel a törvény által előírt feltételeknek a megpályázott állás betöltésére;

- nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült.

 

A jelentkezési iratcsomó a követező dokumentumokat kell tartalmazza:

- a személyi igazolvány másolatát;

- a beiratkozási kérést;

- a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;

- a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget a 2011. január 1 utáni időszakról és másolat a Revisal jelentésről;

- a büntetlen előéletet bizonyító okiratot;

- a megfelelő egészségi állapotát igazoló igazolás;

- másolatot az egyéni szakmai teljesítmény értékeléséről, illetve adott esetben ajánlást az utolsó munkahelyről;

- egyéb különleges igazolást, ami szükséges a versenyvizsgán való részvételhez;

- az orvos asszisztensek részére O.A.M.G.M.A.M.R. által kibocsájtott tagsági bizonylat;

- igazolás az O.A.M.G.M.A.M.R. részéről, a vizsgára való részvételhez;

- a vizsgadíj befizetéséről szóló nyugta, amit a kórház pénztárában kell befizetni;

Az iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 

Részvételi feltételek:

Általános orvosi asszisztens:

- tanulmányok: egészségügyi posztlíceum, hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, érettségi diploma;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Orvosírnok:

- tanulmányok: érettségi diploma, számítógépkezelői ismeretek Word, Excel és szakképesítési bizonylat;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Betegápoló:

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, betegápolói szakképesítési bizonylat;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Takarító:

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Beteghordár:

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Mosónő:

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Szakreferens:

- tanulmányok: hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, számítógépkezelői ismeretek Word, Excel; 

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Referens:

- tanulmányok: érettségi diploma; 

- régiség a szakmában: nem feltétel;

     

A beiratkozási iratcsomót, amelynek a 497/2010-es számú Kormányhatározat előírásainak kell megfelelnie, 2019. december 20-tól 2020. január 7-ig nyújthatják be 12:00 és 17:00 óra között a Csikszeredai Megyei Sürgősségi Kórház iktatójában, Csikszereda, Dr. Dénes László utca 2. szám alatt.

A beiratkozási iratcsomók válogatása 2020. január 8-án 12 órától, a versenyvizsgák 2020. január 14-én 13:00 órától kezdődnek az írásbeli próbával és 2020. január 17-én 13:00 órától a szóbeli próbával folytatódnak Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt. Mindkét próba román nyelven történik.

A beiratkozási iratcsomók válogatásának eredményei a kórház honlapján: www.spitalmciuc.ro, Hargita Megye Tanácsának honlapján: www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdetőtábláján tekinthető meg.  

A beiratkozási lap, a könyvészet és a versenyvizsga szabályzata a kórház iktatójában vehető át, illetve a kórház honlapjáról: www.spitalmciuc.ro, Hargita Megye Tanácsa honlapjáról: www.hargitamegye.ro tölthető le, valamint a kórház hirdetőtábláján tekinthető meg.

Bővebb felvilágosítás a 0266-324193-as telefonszámon, 109-es belső számon kérhető.

 

Kórházmenedzser,

Dr. Konrád Judith

 

A versenyvizsga szervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat

Beiratkozási űrlap

Könyvészeti anyagok:

Könyvészet Betegápoló

Könyvészet Beteghordár

Könyvészet Beteghordár UPU

Könyvészet Mosónő

Könyvészet Orvos asszisztens

Könyvészet Orvos asszisztens UPU

Könyvészet Referens

Könyvészet Szakreferens

Könyvészet Takarító UPU

Munkaköri leírás Betegápoló

Munkaköri leírás Betegápoló UPU

Munkaköri leírás Beteghordár

Munkaköri leírás Beteghordár UPU

Munkaköri leírás Mosónő

Munkaköri leírás Orvos asszisztens

Munkaköri leírás Orvos asszisztens UPU

Munkaköri leírás Orvosírnok

Munkaköri leírás Referens

Munkaköri leírás Szakreferens

Munkaköri leírás Takarító

Munkaköri leírás Takarító UPU

Tematika írásbeli Orvos asszisztens

Tematika szóbeli Orvos asszisztens

 

A dossziék kiválogatása: letölthető itt

Az írásbeli vizsga eredményei: letölthető itt

A szóbeli vizsga eredményei: letölthető itt

A végleges eredmények: letölthető itt

Menu