A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 2020. február 12 és február 17 között versenyvizsgát szervez a 497/2010-es számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően a következő állások betöltésére:

 

Meghatározatlan (végleges) időszakra, teljes munkaidőre:

1) Pszichológus gyakornoktól-felső szakmai fokozatig - 1 állás a Pszichológiai rendelőbe

2) Laboratóriumi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 5 állás a Kórház központi laboratóriumába

3) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Kórház központi laboratóriumába

4) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Sürgősségi Betegellátó Egységbe

5) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 2 állás a Radiológiai Laboratóriumba

6) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Palliatív ellátás részlegre Szentegyházára

7) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 2 állás a Belgyógyászati osztályra

8) Orvosírnok kezdőtől felső szakmai fokozatig - 2 állás az Orvosi statisztika és dokumentációs osztályra

9) Orvosírnok kezdőtől felső szakmai fokozatig - 1 állás az Orvosi statisztika és dokumentációs osztályra (Onkológiára)

10) Betegápoló - 1 állás a Palliatív ellátás részlegre Szentegyházára

11) Beteghordár - 1 állás a Palliatív ellátás részlegre Szentegyházára

12) Szakképzett munkás-festő I-IV szakmai fokozat - 1 állás a Technikai osztályra

13) Szakreferens kezdőtől-szakreferens I szakmai fokozatig 1 állás a Humánerőforrás részlegre

14) Szakreferens kezdőtől-szakreferens I szakmai fokozatig 1 állás az Adminisztrációs részlegre

15) Referens kezdőtől-referens IA szakmai fokozatig 1 állás az Adminisztrációs részlegre

 

Meghatározott (ideiglenes) időszakra, teljes munkaidőre:

1) Orvosírnok kezdőtől felső szakmai fokozatig - 1 állás az Orvosi statisztika és dokumentációs osztályra (Gasztroenterológiára)

 

A 497/2010-es számú Kormányzati Határozat értelmében a meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

- megfelel a törvény által előírt jogszabálynak a szakma gyakorlására Romániában;

- az életkora megfelel, betöltötte minimum a 18 évet;

- teljes cselekvőképességgel rendelkezik;

- az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes munkaorvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;

- megfelel a törvény által előírt tanulmányi végzettséggel a megpályázott állás betöltésére;

- megfelel a törvény által előírt feltételeknek a megpályázott állás betöltésére;

- nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült.

 

A jelentkezési iratcsomó a követező dokumentumokat kell tartalmazza:

- a személyi igazolvány másolatát;

- a beiratkozási kérést;

- a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;

- a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget a 2011. január 1 utáni időszakról és másolat a Revisal jelentésről;

- a büntetlen előéletet bizonyító okiratot;

- a megfelelő egészségi állapotát igazoló igazolás;

- másolatot az egyéni szakmai teljesítmény értékeléséről, illetve adott esetben ajánlást az utolsó munkahelyről;

- egyéb különleges igazolást, ami szükséges a versenyvizsgán való részvételhez;

- az orvos asszisztensek részére O.A.M.G.M.A.M.R. által kibocsájtott tagsági bizonylat;

- igazolás az O.A.M.G.M.A.M.R. részéről a vizsgán való részvételhez;

- a pszichológusok részére igazolás a szakmai gyakorlatról;

- a vizsgadíj befizetéséről szóló nyugta, amit a kórház pénztárában kell befizetni;

Az iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 

Részvételi feltételek:

Pszichológus:

- tanulmányok: hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Általános orvosi asszisztens / Laboratóriumi asszisztens:

- tanulmányok: egészségügyi posztlíceum, hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, érettségi diploma;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Orvosírnok:

- tanulmányok: érettségi diploma, számítógépkezelői szakképesítési bizonylat: Word, Excel, stb.;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Betegápoló:

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, betegápolói szakképesítési bizonylat;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Beteghordár:

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Szakképzett munkás-szobafestő:

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, szakképesítési bizonylat a szakmában;

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Szakreferens a Humánerőforrás részlegre:

- tanulmányok: hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, humánerőforrás szakképesítési bizonylat, számítógépkezelői szakképesítési bizonylat: Word, Excel, stb.; 

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Szakreferens az Adminisztrációs részlegre:

- tanulmányok: hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, számítógépkezelői szakképesítési bizonylat: Word, Excel, stb.; 

- régiség a szakmában: nem feltétel;

Referens:

- tanulmányok: érettségi diploma, számítógépkezelői szakképesítési bizonylat: Word, Excel, stb.; 

- régiség a szakmában: nem feltétel;

 

A beiratkozási iratcsomót, amelynek a 497/2010-es számú Kormányhatározat előírásainak kell megfelelnie, 2020. január 27-től február 6-ig nyújthatják be 12:00 és 17:00 óra között a Csikszeredai Megyei Sürgősségi Kórház iktatójában, Csikszereda, Dr. Dénes László utca 2. szám alatt.

A beiratkozási iratcsomók válogatása 2020. február 7-én 12 órától, a versenyvizsgák 2020. február 12-én 13:00 órától kezdődnek az írásbeli próbával és 2020. február 17-én 13:00 órától a szóbeli próbával folytatódnak Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt. Mindkét próba román nyelven történik.

A beiratkozási iratcsomók válogatásának eredményei a kórház honlapján: www.spitalmciuc.ro, Hargita Megye Tanácsának honlapján: www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdetőtábláján tekinthető meg.  

A beiratkozási lap, a könyvészet és a versenyvizsga szabályzata a kórház iktatójában vehető át, illetve a kórház honlapjáról: www.spitalmciuc.ro, Hargita Megye Tanácsa honlapjáról: www.hargitamegye.ro tölthető le, valamint a kórház hirdetőtábláján tekinthető meg.

Bővebb felvilágosítás a 0266-324193-as telefonszámon, 109-es belső számon kérhető.

 

Kórházmenedzser,

Dr. Konrád Judith

 

A versenyvizsga szervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat

Beiratkozási űrlap

Könyvészeti anyagok:

Könyvészet Betegápoló

Könyvészet Laboratóriumi asszisztens

Könyvészet Orvos asszisztens

Könyvészet Orvosírnok

Könyvészet Pszichológus

Könyvészet Szakreferens RUNOS

Könyvészet Szobafestő

Munkaköri leírás Betegápoló

Munkaköri leírás Beteghordár

Munkaköri leírás Laboratóriumi asszisztens

Munkaköri leírás Orvos asszisztens

Munkaköri leírás Orvosírnok

Munkaköri leírás Pszichológus

Munkaköri leírás Referens

Munkaköri leírás Szakreferens

Munkaköri leírás Szakreferens RUNOS

Munkaköri leírás Szobafestő

Gyakorlati vizsga Laboratóriumi asszisztens

 

A dossziék kiválogatása: letölthető itt

Az írásbeli vizsga eredményei: letölthető itt Az írásbeli vizsga javítókulcsai: letölthető itt

A szóbeli vizsga eredményei: letölthető itt

A végleges eredmények: letölthető itt

 

Menu