A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 2021. január 7 és január 11 között versenyvizsgát szervez a 497/2010-es számú Kormányzati Határozat és a 95/2006-os Törvény előírásainak 185. számú cikkelye értelmében és az 1706/2007 számú rendelet alapján a következő funkció betöltésére:

    

- 1 állás – osztályvezető főasszisztens a Sürgősségi betegellátó egységbe  

   

A 497/2010-es számú Kormányzati Határozat és a 95/2006-os Törvény előírásainak 185. számú cikkelye értelmében és az 1706/2007 számú rendelet alapján, a meghirdetett funkció megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

  • megfelel a törvény által előírt jogszabálynak a szakma gyakorlására Romániában;
  • az életkora megfelel, betöltötte minimum a 18 évet;
  • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
  • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes munka orvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
  • megfelel a törvény által előírt tanulmányi végzettséggel a megpályázott állás betöltésére;
  • megfelel a törvény által előírt feltételeknek a megpályázott állás betöltésére;
  • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Feltételek:

-  tanulmányok: Egészségügyi posztlíceum vagy elismervény a 797/1997-es számú Kormány Határozat alapján;

-  régiség a szakmában: 5 év mint általános orvos asszisztens;

 

A jelentkezési iratcsomó a követező dokumentumokat kell tartalmazza:

a. a személyi igazolvány másolat;

b. a beiratkozási kérés;

c. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;

d. a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget a 2011 január 1 utáni időszakról és másolat a Revisal jelentésről;

e. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot;
f. a megfelelő egészségi állapotát igazoló igazolás;

g. másolat az egyéni szakmai teljesítmény értékeléséről, illetve adott esetben ajánlást az utolsó munkahelyről;

h. egyéb különleges igazolás, ami szükséges a versenyvizsgán való részvételhez;

j. az orvos asszisztensek részére O.A.M.G.M.A.M.R. által kibocsájtott érvényes bizonylat a 2020 évre és biztosítás;

k. igazolás az O.A.M.G.M.A.M.R. részéről, a vizsgára való részvételhez;

l. a vizsgadíj befizetéséről szóló nyugta, amit a kórház pénztárában kell befizetni.

Az iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 

A beiratkozási iratcsomók válogatása 2020. december 30-án 10 órától, a versenyvizsgák 2021. január 7-én, 10:00 órától kezdődnek az írásbeli próbával és 2021. január 11-én a szóbeli próbával folytatódnak Hargita Megye Tanácsának székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt.

A jelentkezési iratcsomót 2020. december 16-tól és 2020. december 29-ig nyújthatják be, 8:00 és 16:00 óra között, a Csikszeredai Megyei Sürgősségi Kórház iktatójában, Csíkszereda, Dr. Dénes László utca 2. szám alatt, amelyek a 497/2010-es számú Kormányzati Határozat és a 95/2006-os Törvény előírásainak 185. számú cikkelyének és az 1706/2007 számú rendeletnek kell megfelelniük.

A beiratkozási iratcsomók válogatásának eredményei a kórház honlapján: www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdetőtábláján tekinthető meg.  

A beiratkozási lap, a könyvészet és a versenyvizsga szabályzata a kórház iktatójában vehető át, illetve a kórház honlapjáról: www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács honlapjáról: www.hargitamegye.ro tölthető le, valamint a kórház hirdetőtábláján tekinthető meg.

Bővebb felvilágosítás a 0266-324193-as, 109-es belső telefonszámon.

 

Kórház menedzser,

Dr. Konrád Judith

 

Beiratkozási lap

Könyvészet

Munkaköri leírás

Vizsgafolyamat feltételei

 

A dossziéválogatás eredménye

Az írásbeli vizsga eredménye

Óvás - jegyzőkönyv

A szóbeli vizsga eredménye

Végleges eredmény 

 

Menu