A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 2021. március 2 és március 4 között versenyvizsgát szervez a 497/2010-es számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően a következő állások betöltésére:

 

MEGHATÁROZATLAN (VÉGLEGES) IDŐSZAKRA, TELJES MUNKAIDŐRE:

1) Pszichológus, gyakornoktól felső szakmai fokozatig - 1 állás az  Aneszteziológia és Intenziv Terápiás Osztályra;

2) Pszichológus, gyakornoktól felső szakmai fokozatig - 1 állás a Pszichiátriai Osztályra;

3) Pszichológus, gyakornoktól felső szakmai fokozatig - 1 állás a csíkszentmártoni logopédiai rendelőbe;

4) Kinetoterapeuta, kezdőtől felső szakmai fokozatig - 1 állás az artroszkópos részlegre;

5) Általános orvosi asszisztens, kezdőtől főasszisztensi szakmai fokozatig - 2 állás a Kardiológiai Osztályra;

6) Általános orvosi asszisztens, kezdőtől főasszisztensi szakmai fokozatig - 1 állás a Tüdőgyógyászati Osztályra;

7) Általános orvosi asszisztens, kezdőtől főasszisztensi szakmai fokozatig - 1 állás a Gyermekgyógyászati Osztályra;

8) Általános orvosi asszisztens, kezdőtől főasszisztensi szakmai fokozatig - 2 állás a Aneszteziológia és Intenziv Terápiás Osztályra;

9) Laboratóriumi asszisztens vagy általános orvosi asszisztens, kezdőtől főasszisztensi szakmai fokozatig - 1 állás a Patológiai Részlegre;

10) Általános orvosi asszisztens, kezdőtől főasszisztensi szakmai fokozatig - 1 állás a Törvényszéki Orvostanra;

11) Általános orvosi asszisztens, kezdőtől főasszisztensi szakmai fokozatig - 1 állás a családtervezői rendelőbe;

12) Orvosírnok, kezdőtől felső szakmai fokozatig - 1 állás az Orvosi Statisztika és Dokumentációs Osztályra (Onkológiára);

13) Betegápoló - 1 állás a Gyermekosztályra;

14) Takarító - 1 állás a Kardiológiai Osztályra;

15) Takarító - 1 állás a Tüdőgyógyászati Osztályra;

16) Beteghordár - 1 állás az Ortopédia-Traumatológia Osztályra;

17) Referens, kezdőtől referens IA szakmai fokozatig - 1 állás a Titkárság-Nyilvántartás Részlegre;

18) Kapus - 1 állás a Kapusokhoz.

 

MEGHATÁROZOTT (IDEIGLENES) IDŐSZAKRA, TELJES MUNKAIDŐRE:
1) Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig - 1 állás a Tüdőgyógyászati Osztályra;

2) Általános orvosi asszisztens, kezdőtől főasszisztensi szakmai fokozatig - 1 állás a munkaorvostani rendelőbe.

 

A 497/2010-es számú Kormányzati Határozat értelmében, a meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

- megfelel a törvény által előírt jogszabálynak a szakma gyakorlására Romániában;

- az életkora megfelel, betöltötte minimum a 18 évet;  

- teljes cselekvőképességgel rendelkezik;

- az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes munkaorvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;

- megfelel a törvény által előírt tanulmányi végzettséggel a megpályázott állás betöltésére;

- megfelel a törvény által előírt feltételeknek a megpályázott állás betöltésére;

- nincsen véglegesen elítélve az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenység gyakorlására, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A jelentkezési iratcsomó a követező dokumentumokat kell tartalmazza:

- beiratkozási kérést;

- személyi igazolvány másolatát, születési bizonyítvány másolatát, esetenként házassági bizonyítvány másolatát;

- tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatokat és szakképesítést igazoló iratokat, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;

- munkakönyv másolatot, vagy esetenként azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget a 2011. január 1 utáni időszakról;

- Revisal jelentést a 2011. január 1 utáni időszakról;

- büntetlen előéletet bizonyító okiratot - eredetiben;

- megfelelő egészségi állapotot igazoló igazolás - eredetiben;

- másolatot az egyéni szakmai teljesítmény értékeléséről, illetve adott esetben ajánlást az utolsó munkahelyről;

- egyéb különleges igazolást, ami szükséges a versenyvizsgán való részvételhez;

- az orvosi asszisztensek részére az O.A.M.G.M.A.M.R. által kibocsájtott tagsági bizonylatot;

- igazolást az O.A.M.G.M.A.M.R. részéről, a vizsgára való részvételhez;

- pszichológusok számára bizonyítványt a szakmai gyakorlatról;

- kinetoterapeuta számára bizonyítványt a szakmai gyakorlatról;

- kapusok számára bizonyítványt az őrző és rendfenntartó képzés elvégzéséről;

- nyugtát a vizsgadíj befizetéséről, amit a kórház pénztárában kell befizetni;

Az iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 

Részvételi feltételek:

1) Pszichológus

- tanulmányok: hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, klinikai pszichológia szakterület;

- régiség a szakmában: nem feltétel.

2) Kinetoterapeuta

- tanulmányok: hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával;

- régiség a szakmában: nem feltétel.

3) Általános orvosi asszisztens/ Laboratóriumi asszisztens 

- tanulmányok: egészségügyi posztlíceum vagy hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, érettségi diploma;

- régiség a szakmában: nem feltétel.

4) Általános orvosi asszisztens a Törvényszéki Orvostanra

- tanulmányok: egészségügyi posztlíceum vagy hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, érettségi diploma és boncmesteri szakképesítési bizonylat;

- régiség a szakmában: nem feltétel

5) Orvosírnok

- tanulmányok: érettségi diploma, számítógépkezelői szakképesítési bizonylat Word, Excel, stb. programok használatára;

- régiség a szakmában: nem feltétel.

6) Betegápoló

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, betegápolói szakképesítési bizonylat;

- régiség a szakmában: nem feltétel.

7) Takarító

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás;

- régiség a szakmában: nem feltétel.

8) Beteghordár

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás;

- régiség a szakmában: nem feltétel.

9) Referens

- tanulmányok: érettségi diploma, számítógépkezelői szakképesítési bizonylat Word, Excel; 

- régiség a szakmában: nem feltétel.

10) Kapus

- tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, bizonylat az őrző- és védő szakmai képesítésről;

- régiség a szakmában: nem feltétel.

 

A beiratkozási iratcsomót 2021. február 12 - február 22 között nyújthatják be, 12:00 és 16:00 óra között, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház iktatójában, Csíkszereda, Dr. Dénes László utca, 2. szám alatt. Az iratcsomónak meg kell felelnie a 497/2010-es számú Kormányhatározat előírásainak.

A beiratkozási iratcsomók válogatása 2021. február 24-én 10 órától, a versenyvizsgák 2021. március 2-án 10:00 órától kezdődnek az írásbeli próbával, és 2021. március 4-én 10:00 órától folytatódnak a szóbeli próbával, Hargita Megye Tanácsának székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt. Mindkét próba román nyelven történik.

A jelentkezési dossziék iktatószám alapján azonosíthatók az érintett személyek személyazonossága védelmének érdekében.

A beiratkozási iratcsomók válogatásának eredményei a kórház honlapján (www.spitalmciuc.ro), a megyei tanács (www.hargitamegye.ro) honlapján, valamint a kórház hirdetőtábláján tekinthetők meg.  

A beiratkozási lap, a könyvészet és a versenyvizsga szabályzata a kórház iktatójában vehető át, illetve letölthető a kórház honlapjáról (www.spitalmciuc.ro), a megyei tanács honlapjáról (www.hargitamegye.ro), valamint megtekinthető a kórházhirdetőtábláján.

A dossziék elutasítása elleni óvásokat a kórház iktatójába kell benyújtani, az eredmények kifüggesztése után 24 órán belül.

A választ az óvás letétele után 24 órával közöljük.

Bővebb felvilágosítás a 0266-324193-as telefonszámon, a 109-es belsőn igényelhető.

 

Dr. Konrád Judith

menedzser

 

Megjegyzés: a személyes adatok feldolgozásánál tiszteletben tartjuk az Európai Unió 679/2016-os rendeletét, amely meghatározza a személyes adatok feldolgozásának és használatának módját.

 

Beiratkozási kérés

Könyvészet - betegápoló

Könyvészet - beteghordár

Könyvészet - kapus

Könyvészet - kinetoterapeuta

Könyvészet - orvosi assziszens

Könyvészet - orvosi asszisztens Patológiára

Könyvészet - orvosírnok

Könyvészet - pszichológus

Könyvészet - referens

Könyvészet - takarító

Munkaköri leírás - betegápoló

Munkaköri leírás - beteghordár

Munkaköri leírás - kapus

Munkaköri leírás - kinetoterapeuta

Munkaköri leírás - orvosi asszisztens

Munkaköri leírás - orvosi asszisztens Patológiára

Munkaköri leírás - orvosi asszisztens Törvényszéki Orvostanra

Munkaköri leírás - orvosírnok

Munkaköri leírás - pszichológus

Munkaköri leírás - referens

Munkaköri leírás - takarító

Tematika - írásbeli vizsga - orvosi asszisztens

Tematika - szóbeli vizsga - orvosi asszisztens

 

Dossziéválogatás eredménye

Írásbeli vizsga eredménye

Szóbeli vizsga eredménye

Végleges eredmény

 

Menu