A kórházi bentfekvés ideje alatt elhunyt páciensek esetében a holttest átadása a hozzátartozók részére a következő módon történik:

- Kizárólag egy hozzátartozó léphet be az elhunyt pácienst kibocsátó osztályra. A hozzátartozónak kötelező módon alá kell vetnie magát a korházban történő járványtani osztályozásnak.

- Abban az esetben, ha a hozzátartozók (az elhunyt páciens rokonai) nem tudják ellátni az elhunyt páciens kibocsátásához szükséges teendőket, mert házi elkülönítésben vagy intézményes karanténban tartózkodnak, ki kell tölteniük egy saját felelősségre írt nyilatkozatot (a mellékelt modellnek megfelelően), mely révén meghatalmaznak harmadik személyeket, hogy a formaságoknak eleget tegyenek úgy az elhunytat kibocsátó osztályon, mint a kórház Kórbonctani/Megyei Törvényszéki Orvostani Részlegén.

 

4. számú Belső rendelet az elhunytak kibocsátására vonatkozóan

Az elhunyt hozzátartozójának nyilatkozata

Menu