A 677/2001. számú Törvény, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal, előírja az egyének védelmét, tekintettel a személyes adatok feldolgozására és azok szabad felhasználására.

A Megyei Sürgősségi Kórház személyes adatokat kezelő intézményként a 12968-as szám alatt van bejegyezve és kötelessége az Ön személyes adatait, amit Öntől, hozzátartozójától vagy más személytől kapott meg, biztonságos körülmények között, meghatározott céllal kezelni.

Az egészségügyi ellátáshoz szükséges begyűjtött anyagok automatikus/manuális feldolgozásra kerülnek és fontosak a kórháznak, mert:

- biztosítják a szolgáltatások nyilvántartását;

- szükségesek az orvosi dokumentumok kiállításához;

- szükségesek az Egészségügyi Biztosító Ház és az Országos Népegészségügyi Iskola számára készített jelentésekhez.

Ön köteles a kért adatokat rendelkezésre bocsátani, mivel ennek elmulasztása/megtagadása az orvosi szolgáltatások elvégzését tehetik lehetetlenné.

A regisztrált adatokat az információt kezelő intézmény használhatja és csak a következő más intézményeknek adhatja ki: Közegészségügyi Igazgatóság, Egészségügyi Biztosító Ház, Egészségügyi Minisztérium, Országos Népegészségügyi Iskola, vagy más, az orvosi szolgáltatások nyilvántartását, ellenőrzését szolgáló intézményeknek vagy jogi személyeknek, amelyek érdekeltek az adatok statisztikai és informatikai feldolgozásában.

Az Ön adatait nem továbbítjuk külföldre.

A 677/2001. számú Törvény alapján Önnek jogában áll beavatkozni az adatai feldolgozásába és  joga van arra, hogy ne egyedül kelljen döntenie. Ugyanakkor joga van visszautasítani az Önt érintő adatok feldolgozását és kérheti ezek törlését* az adatbázisból. Ehhez egy írott, keltezett és aláírt kéréssel kell a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzseréhez fordulnia. Az a joga is elismert, hogy bírósághoz forduljon.

 

Megjegyzés

* bármely személynek joga van, törvényes keretek között, hogy ne engedélyezze az őt érintő adatok feldolgozását. Ez az elutasítás nem érvényes bizonyos törvény által előírt adatfeldolgozásokra (pl. pénzügyi és költségvetési szervek által végzett feldolgozás során, rendőrség, bíróság, szociális biztonsági intézmények adatfeldolgozásai során). Tehát ez a megjegyzés nem alkalmazható, ha az adatfeldolgozás kötelező jellegű.

* bármely személynek jogában áll ingyen, minden magyarázat nélkül ellenezni adatainak feldolgozását közvetlen marketinges célokkal.

 

Ha az Ön egyes adatai hibásak, kérjük mielőbb tájékoztasson erről.

                                                           

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Menedzsere

 

Menu