Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc angajează prin selecție de dosare:

- medic specialist de pediatrie - un post la Secția Pediatrie

 

Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici;

c)  copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

e)  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f)  cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) copia actului de identitate în termen de valabilitate;

i) certificat de naștere/căsătorie;

j) adeverință de vechime.

Copiile documentelor vor fi însoțite de original. Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau se depun la secretariat - sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László, nr. 2, judeţul Harghita, urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Depunerea dosarelor de angajare se va face până la data de 24.07.2020, ora 16:00.

Rezultatul selecției dosarelor se va afișa la sediul spitalului, pe pagina de internet a spitalului și pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Harghita.

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa la telefonul nr. 0266-324193, interior 109.

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

Fișa postului - medic specialist pediatru

Rezultatul selecției dosarelor

 

 

Menu