Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, operator de date cu caracter personal nr. 12968, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 

Datele colectate cu scopul asigurării serviciilor de sănătate sunt prelucrate prin mijloace automatizate/manuale și sunt necesare spitalului pentru: 

- a ține evidența acestor servicii;

- eliberarea de documente medicale;

- raportarea serviciilor către Casa de Asigurări de Sănătate și Școala Națională de Sănătate Publică, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor medicale. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: Direcția de Sănătate Publică, Casa de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București și alte instituții publice implicate în derularea/urmărirea și controlul serviciilor medicale, respectiv persoanele juridice care sunt implicate în procesul de prelucrare statistică a datelor și asigurare a serviciilor informatice.

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinătate. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus luării unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată managerului Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 

Observație 

* orice persoană are dreptul de a se opune pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

* orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. 

 

Managerul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

 

 

Menu