NR. TELEFON: 0266 324 193 / interior: 579

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc asigură organizarea și funcționarea unui Serviciu de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale. 

 

Activitatea Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale este asigurată de: 

Dr. Sîngeorzan Sergiu - medic primar epidemiolog, șef secție

As. Maftei Marina - asistent principal igienă, asistentă șefă

As. Bibó Emőke - asistent principal igienă

As. Turea Daniela - asistent principal igienă

As. Nyírő Réka - asistent principal igienă

As. Nagy Enikő - asistent generalist

Bács Ibolya - agent DDD

Șerban Iuliana - agent DDD

  

Subordonată Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale se află Unitatea de Curățenie (UC), formată din 7 posturi de îngrijitori de curățenie care asigură curățenia spațiilor comune și administrative ale unității sanitare. 

 

Activitățile specifice SPIAAM sunt următoarele:

 • Elaborează și supune spre aprobare „Planul anual de supraveghere și prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale” din unitatea sanitară;
 • Propune și inițiază activități complementare de prevenire sau de control cu caracter de urgență, în cazul unor situații de risc sau focar de infecție asociată asistenței medicale;
 • Întocmește harta punctelor și segmentelor de risc infecțios din cadrul unității sanitare;
 • Elaborează rapoartele despre infecțiile asociate asistenței medicale din unitatea sanitară;
 • Coordonează elaborarea și actualizarea anuală a ghidului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 • Verifică respectarea legislației în vigoare privind supravegherea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale;
 • Organizează programul de autocontrol microbacteriologic al unității sanitare, în strânsă legătură cu laboratorul de microbiologie;
 • Elaborează protocoale de lucru și verifică respectarea acestora pe secții;
 • Supraveghează personalul sanitar în cazul accidentelor postexpunere la sânge și la alte produse biologice;
 • Asigură educația continuă a personalului medical și auxiliar privind supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor;
 • Colaborează cu laboratorul de microbiologie pentru supravegherea circulației microorganismelor patogene de la nivelul secțiilor și compartimentelor;
 • Colaborează cu farmacia spitalului în vederea supravegherii și controlului utilizării antibioticelor la nivelul unității sanitare;
 • Supraveghează și controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și menținere a sterilității pentru instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
 • Supraveghează și controlează eficiența activităților de curățenie și dezinfecție prin intermediul programului de autocontrol;
 • Supraveghează și controlează activitatea blocului alimentar privind aprovizionarea, depozitarea, prepararea și distribuirea alimentelor;
 • Supraveghează și controlează calitatea serviciilor oferite de Serviciul de Spălătorie la nivelul unității sanitare;
 • Supraveghează și controlează activitatea de colectare și neutralizare a deșeurilor cu accent pe deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală;
 • Supraveghează și controlează respectarea circuitelor funcționale ale unității, circulația pacienților și a vizitatorilor, a personalului, a elevilor din învățământul postliceal;
 • Supraveghează și controlează respectarea în secțiile medicale și paraclinice a activităților de triaj, depistare, izolare, diagnostic și tratament a infecțiilor asociate asistenței medicale.

 

 •  
Menu